• MAATWERK IN KENNISOVERDRACHT MAAKT KWALITEIT VAN KENNIS BEHOUD..

Klachtenprocedure MMK Opleidingen BV

MMK BV besteed de grootste zorgvuldigheid aan het aanbieden en uitvoeren van kwalitatief goede opleidingen/onderwijsprogramma’s. Daarnaast fungeert het cursusmateriaal als naslagwerk.

Als u desondanks een klacht heeft over de geleverde dienst dan verzoeken wij deze klacht voor te leggen aan MMK BV.
Klachten worden vertrouwelijk behandeld en zonder uw toestemming wordt geen informatie hieromtrent aan derden verstrekt.

Klachten van procedurele aard, die niet de inhoud en de uitslag van de opleiding en/of het toetsend materiaal betreffen, moeten voorgelegd worden aan de directeur van MMK BV. Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk ingediend worden binnen vier weken nadat het evenement of het voorval zich heeft voorgedaan. Binnen twee weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke reactie van MMK BV.

MMK BV neemt zelf geen toetsen/examens af. Als een deelnemer aan het PE-onderwijsprogramma of andere opleiding/examen met toetsend element gegeven door MMK BV, hierover een klacht heeft, moet deze klacht worden voorgelegd aan de klachtencommissie van het betreffende Instituut die de toetsen/examens heeft gemaakt c.q. nagekeken en beoordeeld.

Klachten moeten binnen acht weken zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de deelnemer hiervan binnen drie weken in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; Uitsluitsel wordt gegeven drie weken na in kennisstelling.

Klachten die door MMK BV afgehandeld zijn, kunnen niet opnieuw in behandeling genomen worden.
Afhandeling vindt plaats binnen zes weken na ontvangst van de klacht. Indien dit niet tijdig kan worden gedaan dan ontvangt u tijdig bericht van de langere afhandelingsduur alsmede de reden hiervoor. Indien u het niet eens bent met de afhandeling van de klacht kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachten commissie zijnde de heer M. van Steensel van Aurea Groep BV.
Waarbij de uitspraak van deze instantie bindend is. Eventueel rest u en/of de weg naar de rechter.

Klachten welke zijn afgehandeld worden gearchiveerd en voor een duur van 5 jaar bewaard.
Copyright by MMK Opleidingen BV.

  • Informatie omtrent PE SEH 2019

    Het PE SEH jaar loopt van 01-01-2019 tot 31-12-2019. Ook dit jaar dient u weer 12 PE punten om aan uw verplichtingen te vold...

    Lees meer
  • Wft PE verplichting

    Als u middels PE Plus tot en met 31-12-2016 uw oude diploma’s heeft omgewisseld voor de nieuwe of tot 2016 een nieuw Wft ...

    Lees meer
Meer nieuws

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.